Kulturskolan i Lindesberg måste moderniseras

Kulturskolan i Lindesberg är inte anpassad för den undervisning som sker där, därför kräver nu både elever och lärare på skolan att lokalerna måste moderniseras. De fackliga skyddsombuden har skickat en skrivelse till arbetsmiljöinspektionen om problemen.

Som exempel på trångboddheten berättar elever att de bland annat tvingas använda hadikapptoaletten för att värma upp inför sina musiklektioner och att en del musikundervisning i bland sker i datasalen samtidigt som det är annan undervisning där.