Örebro kommun söker bidrag för miljöinvesteringar

Örebro kommun ansöker om 41 miljoner kronor i stöd från Naturvårdsverket för miljöinvesteringar. Pengarna ska användas till att minska utsläppen av växthusgaser.

Örebro Kommun vill framför allt satsa på biogas och gasdrivna personbilar och bussar.
I maj 2007 kommunen besked om det blir några pengar från Naturvårdsverket.