Örebro Universitet ska studera ungdomars politiska kunskaper

Örebro universitet har fått i uppdrag att delta i en internationell studie om ungdomars politiska kunskaper och beteenden. Studien ska pågå i fyra år. Uppdraget är viktigt för Örebro universitet enligt docent Erik Amnå vid Örebro universitet, som är en av de 6 personer som kommer att arbeta med studien.