Färre sjukskrivna i Örebro län

Antalet sjukskrivna i Örebro län har minskat drastiskt sedan toppåret 2004, det visar försäkringskassans statistik.  Då var närmare 10 000 personer borta från arbetsmarknaden på grund av sjukdom, i dag ligger talet på runt 6000 personer.

Ulf Westerlund, försäkringschef på Försäkringskassan menar att det är många samverkande faktorer som lett till förändringen. Frågan har debatterats vilket har lett till förändrade attityder både hos försäkringskassan, arbetsgivarna och läkarna. Men förändringen märks också hos enskilda människor, mycket färre personer sjukskriver sig i dag.