Höjda böter avskräcker fortkörare

Sedan bötesbeloppen för fortkörning höjdes från den första oktober i år, så har antalet fortkörare minskat i Sverige. Enligt Vägverket är minskningen 22 procent. Även i Örebro län har antalet fortkörare minskat, det berättar Bernt Larsson, chef för trafikpolisen i Örebro län.

En kombination av förhöjda bötesbelopp och att polisen minskat toleransgränserna har gjort så att hastigheterna har sänkts enligt Bernt Larsson på trafikpolisen.
Sedan i somras rapporterar polisen alla hastighetsöverträdelser från 6 kilometer i timmen, vilket de tidigare bara gjorde i undantagsfall.