1800 nya jobb nästa år i Örebro län

Sysselsättningen kommer att öka med 1800 personer i Örebro län det kommande året. Det spår länsarbetsnämnden i sin höstprognos. Den goda konjunkturen gör att 1700 nya jobb tillkommer i det privata näringslivet.

Den ofentliga sektorn, det vill säga stat , kommun och landsting kommer att öka med 100 personer. Inom några brancher är det brist på arbetskraft redan nu och under det kommande året kommer bristen att öka. Samtidigt som sysselsättningen alltså ökar kommer den öppna arbetslösheten att öka med 700 personer som en följd av att allt färre placeras i olika arbetsmarknadsåtgärder