Goda erfarenheter av "Gående Skolbuss"

Projektet ”Gående Skolbuss”, där föräldrar samordnar promenader med barnen till skolan, istället för att köra dem i bil, har gett många positiva effekter. Bakom projeketet står Örebro och Karlskoga/Degerfors kommuner, NTF och Örebro läns Idrottsförbund. Projektet inleddes 2004 och har nu slutförts. Nu ska det spridas till andra skolor i länet.

Ulrika Eriksson är den förälder som var Gående-skolbuss-chaufför på tisdag morgon i Karlskoga och berättar hur det startade.