Laxå kommun drabbas hårt av pensionsavgångar

Laxå kommun kommer drabbas hårt av pensionsavgångar dom kommande åren. Bristen på unga, gör att Länsarbetsnämnden i sin prognos för nästa år nu ser risker för att företag i Laxå kan välja att flytta sin verksamhet till andra kommuner, där möjligheterna att hitta kompetenta medarbetare är större.

Anna Eriksson, socialdemokrat och kommunalråd i Laxå, är väl medveten om problematiken.