Forskare och läkare utbildas i Örebro

500 forskare, läkare och annan vårdpersonal är samlade i Örebro den här veckan för att lära sig mer om narkos och intensivvård. Konferensen är årlig, men det är första gången den hålls i så här stort format i Örebro.
Lars Berggren, anestesi- och intensivvårdsläkare på Universitetssjukhuset i Örebro, USÖ, säger att konferensen så här långt varit mycket lyckad. Här från länet presenteras forskning inom dagkirurgi och smärtstillning efter operationer. Dessutom ställer flera forskare från USÖ ut i den medicinska utställning som visas under veckan.