Högsta lägstalönerna i Degerfors

Degerfors kommun har de högsta lägstalönerna av Sveriges kommuner, enligt en undersökning tidningen Kommunalarbetaren låtit göra. Fyra av fem kommuner i landet har lokala avtal som ger högre minimilöner än vad de centrala avtalen garanterar.

Högst är alltså lägstalönen i Degerfors. I Degerfors kommun tjänar ingen kommunalare mindre än 17 397 kronor i månaden för ett heltidsjobb, Det centrala avtalet garanterar en lägstalön på 13 860.