Fler bussar och bilar i Örebro ska drivas med biogas

I Örebro ska det satsas närmare 340 miljoner kronor på att göra biogas till ett alternativ för bilar och bussar. Biogas är nämligen ett av de renaste alternativ som finns som fordonsbränsle. En ny biogasmack i Gustavsvik och en ny gröngasanläggning vid Atleverken är ett par av nyheterna.

Tomas Bergkvist som är planerare på Örebro kommun tycker att Örebro halkat efter när det gäller biogas för fordon. Men nu ska det produceras stora mängder biogas i Örebro.
En ny gröngasanläggning vid atleverken där till exempel spannmål från bönder i länet ska omvandlas till biogas ska tas i drift 2009. Tillsammans med en utökad produktion vid Skebäck ska mer än 4 miljoner kubikmeter gas för fordonsdrift producers årligen.
En ny gasmack, den andra i Örebro, kommer att byggas vid Gustavsvik, men trots satsningen så kommer biogas bara att vara en del av lösningen på miljöproblemen.
Kostnaden för biogassatsningen i Örebro kommer att bli omkring 340 miljoner kronor, kommunens del av kostnaden blir ungefär 120 miljoner kronor. Resten är bidrag och det Linköpingsbaserade företaget, Svensk Biogas, som är samarbetspartner.
För att skapa en marknad kommer Örebro kommun ska gå i bräschen för satsningen på gasfordon. År 2010 ska 80 procent av Örebro kommuns omkring fyrahundra fordon vara gasdrivna och även ett större antal bussar ska gå på miljövänlig biogas, det ska räcka för att nå Örebros miljömål.