Gasutsläpp på bangården i Hallsberg

Ännu ett gasutsläpp ur en godsvagn på rangerbangården i Hallsberg inträffade på fredagsmorgonen. Den här gången var det en vagn med klorväte som läckte ut. Faran blåstes över inom en timme.
En lucka uppepå vagnen var inte fastsatt ordentligt och det var där klorvätegasen läckte ut. Klorväte bildar irriterande gas när den kommer ut i luften och kan i höga koncentrationer vara frätande på ögon och slemhinnor. Polisen ska nu utreda vem som är ansvarig för att luckan inte var fastsatt ordentligt. Miljöåklagaren ska ta ställning till om en förundersökning om miljöbrott ska inledas.