Regeringen hoppas att Ekeskolan ska kunna ta in elever igen 2008

Regeringen beslutade på torsdagen om direktiv till en utredning om de statliga specialskolorna Ekeskolan i Örebro och Hällsboskolan. Utredningen ska bland annat se hur det ska gå till att så fort som möjligt öppna dessa specialskolor igen.

Målgruppen är elever med synskada och ytterligare funktionshinder eller elever med grav språkstörning. Ekeskolan och Hällsboskolan har inte haft reguljär intagning sedan 2001 utan enbart haft en mindre skoldel med visstidsplacerade elever.
Förhoppningen är att skolorna återigen ska kunna ta in elever höstterminen 2008.
Utredaren ska även se över behovet av en specialskola för elever i gymnasieålder och kommunernas möjlighet att anordna utbildning för elever med vissa funktionshinder.