Allt färre dör av anorexi

Dödligheten i anorexi i Sverige har minskat kraftigt visar en ny studie från Socialstyrelsen.

- Vi har helt enkelt tittat på hur dödligheten ser ut bland dem som vårdas på sjukhus för anorexia. Tidigare har man vetat att det är en psykiatrisk sjukdom med väldigt hög dödlighet. Det vi kan se är att dödligheten tycks ha gått ner ganska rejält. Det säger Lene Lindberg som är psykolog vid Centrum för Folkhälsa i Stockholm

Forskarna har jämfört två olika grupper av unga kvinnor som varit så svårt drabbade av anorexi att dom tagits in på sjukhus. De i den ena gruppen insjuknade i slutet av 70-talet eller början av 80 talet, och de i den andra insjuknade tio år senare.

När man följde upp hur det sen gick för dom här kvinnorna under åren efter behandlingen märkte man att dödligheten till följd av till exempel undernäring var bara en tredjedel så hög i den senare gruppen.

- Vi tror att det har blivt en förbättrad vård av anorexipatienter. Att man fortare lyckas häva undernäringen. Och att man har speciella ätstörningsenheter där man har ett bättre omhändertagande av de här patienterna än vad som fanns tidigare.

Forskarna kunde också konstatera att betydligt färre kvinnor drabbades av psykoser, depressioner och andra psykiatriska problem till följd av anorexi under 90-talet jämfört med 80-talet.