Åtta tjänster ska bort på Arbetsmiljöverket i Örebro

8 tjänster av 50 försvinner på Arbetsmiljöverkets Örebrodistrikt. Det blir konsekvensen av de besparingar som regeringen beslutat om.

Örebrodistriktets tillsynsdirektör Hans Olsson säger till Karlskogakuriren att det blir främst administrativ personal som drabbas.

Totalt i Sverige ska 220 av 760 tjänster bort på Arbetsmiljöverket.