Örebro kommun föregångare i bussäkerhet

Örebro får stå som modell när Stockholm nu ska försöka göra säkerheten bättre på lokalbussarna.

I Örebro jobbar alla inblandade parter i ett nära samarbete för att få fram idéer som kan höja säkerheten, efter alla dom rån som varit mot bussförare. Det handlar om bussbolag och personal, taxi, nattvandrare, polis och brottsförebyggande råd som träffas regelbundet, och nu har dom fått Stockholms-studiebesök.

Redan har Stockholms kommun köpt in biljettautomater på prov, och snart införs SMS-biljetter, som Örebro var först i Sverige med.