Datorstöld uppklarad

Polisen har klarat upp sommarens inbrott vid Rudbecksskolan i Örebro när ett 10-tal datorer stals. Två 18-åringar har erkännt stölden och de flesta datorerna har återfunnits.