Kumla kommun kan komma att lämna utbildningsförbund

Kumla kommun bör lämnar Sydnärkes utbildningsförbund, det föreslår kommunstyrelsen.

Anledningen är bland annat att det inte flyttas gymnasieutbildningar till Kumla i den omfattning som politikerna där önskar.

Om kommunfullmäktige beslutar att Kumla ska lämna förbundet innnebär det slutet för förbundet eftersom det måste upplösas enligt stadgarna.