Länsförsäkringar nyanställer

Länsförsäkringar Bergslagen redovisar ett underskott på 98 miljoner kronor för första halvåret i år. Det är 42 miljoner bättre än under samma period i fjol. Trots underskottet i ekonomin fortsätter Länsförsäkringar att nyanställa personal. Företaget räknar med att anställa 40 personer under året.
Vid årets slut kommer företaget att ha 240 anställda. Det är dubbelt så många som för fem år sen. Underskottet i ekonomin beror bland annat på att försäkringsrörelsen gick med 11 miljoner i förlust första halvåret. Det betyder i sin tur att kundernas försäkringspremier kommer att höjas nästa år.