Kliniskt forskningscentrum invigt

Ett nytt forskningscentrum med inriktning mot praktisk tillämpning invigdes på Universitetssjukhuset i Örebro idag i närvaro av socialminister Lars Enqvist.
Kliniskt forskningscentrum har kommit till som ett led i övergången från regionsjukhus till universitetssjukhus och ska samla forskning och utbildning på sjukhuset. Enigt socialminister Lars Enqvist har USÖ goda chanser att få en fullständig medicinsk fakultet och en läkarutbildning på några års sikt. Just nu pågår bland annat forskning kring stress, smärta hos nyfödda och fotokemisk diagnostik och behandling.