Lång väntan på uppkörning

Kön för uppkörningstider i Örebro är bland de längsta i hela landet. Den som bokar en tid nu kan räkna med att få vänta till i slutet av oktober eller början av november. Anledningen till det långa köerna är dels att fler söker sig hit för att göra uppkörningsprov, dels knappa personalresurser.