Karlskogastölder svårutredda

Det går trögt i utredningen kring de stölder som inträffat i Karlskoga med omnejd under sommaren. Sex män i 30 årsåldern sitter häktade misstänkta för stölderna, men bara ett tiotal av de 120 saker som polisen beslagtagit har identifierats av sina ägare.
Bland stöldgodset finns framför allt båtmotorer och mycket fiskeutrustning. För att kunna förhöra männen och eventuellt väcka åtal krävs att fler saker identifieras av sina ägare, säger Jan Öjen vid Karlskoga polisen. En av männen är dessutom misstänkt för den grova misshandel som var orsaken till att polisen grep de sex männen.