Ehnfors professor i vårdvetenskap

Margareta Ehnfors är Örebro universitets första professor i vårdvetenskap. Professuren har inriktning mot omvårdnadsinformatik.
Omvårdnadsinformatik betyder att fokus ligger på patientens medverkan och upplevelser samtidigt som Margareta Ehnfors studerar hur och inom vilka områden IT kan användas i direkt vårdarbete, till exempel i en elektronisk patientjournal med en sammanhållen information som utgår från patienten.