474 miljoner extra till vården

Drygt 15 miljarder kronor extra vill socialdemokraterna satsa under nästa mandatperiod på primärvården, äldrevården och psykiatrin. Det framkom när socialminister Lars Engqvist presentarade partiets nationella tiopunktprogram för sjukvården.
I Örebro län skulle det innbära att landstinget satsar 474 miljoner extra om socialdemokraternas förslag blir verklighet. Ytterligare 5 miljarder ska satsas på landets vård för att korta köerna och öka tillgängligheten.