Arbetsgrupp bildad för dövblindcenter i Örebro

Landstinget och Örebro kommun ska försöka få regeringen att satsa på ett dövblindcenter i Örebro. Satsningen skulle kosta tre miljoner kronor om året.
En arbetsgrupp har tillsammans med Föreningen Sveriges Dövblinda i Örebro tagit fram ett projekt som bland annat skulle kunna ge social samvaro för dövblinda och hjälp med kontakter med myndigheter. I Örebro län finns ett 60-tal vuxna dövblinda och antalet ökar hela tiden, framför allt bland de yngre dövblinda.