Fler än väntat behöver dagis i Örebro

Just nu är trycket ovanligt stort på barnomsorgen i Örebro kommun. Efter nyår startar nio nya förskoleavdelningar för att rymma alla barn som behöver dagisplats. Störst är trycket i områdena runt universitetet, men också Glanshammar utökar.

Felix Bergqvist, snart två år, har just fått besked om att han skall få börja på ett tillfälligt dagis i Almby för att sedan flytta om ett halvår. Något som mamma och pappa bestämt sig för att vara nöjda med. 
Pappa Anders och mamma Lovisa hade helst velat ha Felix på förskolan Södra Gården, men när det inte gick på grund av platsbrist, får han nu gå en termin i Birgittaskolan för att sedan till hösten flytta till ett permanent dagis någon annanstans i Almby. Det har kommunen lovat.
Att behovet av dagisplatser är så stort just nu har flera förklaringar, säger Pia Annhammar Ottner, ansvarig för barnomsorgfrågor i Örebro kommun. Det föds fler barn, maxtaxereformen har gjort det billigare att ha barn på dagis, barngrupperna är mindre och den tillfälliga asyllagen har lett till att fler fått rätt till dagisplats. Enligt Annhammar Ottner kommer efterfrågan att hålla i sig.

Här utökas barnomsorgen, enligt Pia Annhammar Ottner, ansvarig för barnomsorgsfrågor i Örebro kommun:

Almby: + 3 avdelningar förskola, januari 2007
Vivalla: + 1 eller 2 avdelningar förskola, januari-februari 2007. Planeringen görs på sådant sätt att två avdelningar kan tas i anspråk om behov uppkommer
Garphyttan: + 1 avdelning förskola, januari-februari 2007
Hovsta: + 1 avdelning förskola, januari 2007
Varberga: + 1 avdelning förskola, januari-februari 2007
Markbacken: + 1 avdelning förskola
Rinkaby (Glanshammar): + 1 mindre avdelning förskola
Brickebacken: + 1 mindre förskoleavdelning