Allt fler unga vill bli bönder

Det har blivit allt populärare att utbilda sig inom naturbruk. Antalet elever på naturbrukslinjen vid Kvinnersta gymnasieskola har sedan 2003 ökat med över fyrtio procent.

I år går 186 elever på naturbruksklinjerna för att lära sig sköta djur, odla marken eller skogsbruk. Från olika håll runt om i landet rapporteras det nu om ett ännu större intresse för naturbrukslinjerna inför nästa läsår. En orsak till det sägs vara tv-serien Bonde söker fru.

Så här har antalet elever på naturbrukslinjen på  Kvinnersta utvecklats:

2006 186

2005 169

2004 158

2003 127