Oenighet om vem som har rätt till barnomsorg i Lindesberg

Hur långt sträcker sig kommunens ansvar att ge omsorg till skolbarn vars föräldrar jobbar? Frågan har prövats i Lindesbergs kommun sen en kvinna fått rätt mot kommunen i en överprövning i Länsrätten.

Brigitte Demant, som fick rätt mot kommunen, behöver ibland flera dagars sammanhängande omsorg av sin 8-åriga dotter, något som kommunen sätter sig emot.

Tre månader om året befinner sig Brigitte så pass långt hemmifrån under veckorna att hon inte kan pendla hem på kvällen utan måste sova över. Eftersom hon är ensamstående utan ett stort nätverk av anhöriga och vänner i trakten så behöver hon hjälp med omsorgen från måndag till torsdag eftermiddag.

Per-Ove Lindqvist är moderat och tillträdande ordförande i barn och utbildningsnämnden i Lindesberg ser att behovet av barnomsorg på kvällar, nätter och helger ökar, men tycker i nuläget att Brigittes önskan om skolbarnsomsorg går över gränsen för vad man är skyldig att ge en invånare. Men han vill gärna ha frågan prövad för att få veta vad som gäller.