Lyckat försök med natttaxi till Hallsberg

Försöket med att låta boende i Hallsbergs kommun åka subventionerad taxi hem från Örebro på sena kvällar har slagit väl ut under de första månaderna. Trafiken är avsedd som ett komplement till den vanliga kollektivtrafiken enligt Niklas Tiderman som är kommunsekreterare i Hallsbergs kommun.