Ideella insatser under jul

I dag, när de allra flesta firar julaftonen tillsammans med familj och släkt, känns det extra svårt för de som helt saknar anhöriga. Bland dem finns äldre både på seniorboenden och på särskilt boende.

Bland dem finns äldre både på seniorboenden och på särskilt boende. Men det finns äldrevårdspersonal som - trots julledighet - hoppar in och gör ideella insatser på julafton för att de gamla inte ska behöva sitta ensamma hela dagen. En av dem är Ulla Lagerlöv i Örebro.