Diskrimineringsanmälan mot universitetet kvarstår

Den döva kvinna som i onsdags tillsammans med Örebro studentkår anmälde Universitetet för diskriminering eftersom hon inte fått någon tolk, har nu fått tolk. Det säger universitetets rektor Jan-Erik Gidlund.
Studentkårens ordförande Katrin Sjunnesson säger att anmälan om diskriminering ändå står kvar och handikappombudsmannen har nu begärt in ett yttrande från universitetet. Inför terminen var det sju personer som ville studera vid universitetet som inte kunde få tolk och enligt Jan-Erik Gidlund kan det fortfarande vara någon eller några studenter som tolkfrågan inte löst sig för än.