Teleavbrott för boende runt Glanshammar

1000 teleabonnenter i närheten av Glanshammar inom 019-området var utan telefonförbindelser i går kväll och under några timmar i natt. Även mobiltelefonnätet drabbades. Felet var avhjälpt vid tvåtiden i natt enligt Telia.