Kitron Electronics varslar 28 anställda

Kitron Electronics i Karlskoga har varslat 28 anställda om uppsägning. Det innebär att var tredje metallansluten på företaget får gå. Orsaken är minskad produktionsvolym andra halvåret.
Även förra året varslade Kitron Electronics under hösten. Då omfattades 42 personer. Företaget har totalt 133 anställda i Karlskoga och arbetar med elektronik inom bland annat medicin och industri.