Färre vårdcentraler gav bra resultat

Sedan ett år tillbaks går alla nyanlända invandrare i Örebro till samma vårdcentral i stället för som tidigare till elva olika. Och resultatet har blivit stora samordningsvinster och lugnare möten med patienterna.