Allt färre rymningar

Trenden med att relativt få rymmer från landets fängelser verkar hålla i sig enligt statistik från kriminalvårdsverket. Under årets första elva månader rymde 130 intagna från landets kriminalvårdsanstalter och häkten.

Förra året skedde 138 rymningar och 2004 rymde mer än dubbelt så många, 280 intagna. De flesta rymningarna sker från öppna anstalter som saknar egentliga rymningshinder.
114 av de 130 som rymt har avvikit från öppna anstalter, 13 har rymt från slutna anstalter medan tre har rymt från häkten.