Unikt center i Örebro modell för andra kommuner

I Örebro finns sen tre år tillbaka gratis rådgivning till personer med ekonomiska problem. Det är Ekonomiskt kunskapscentrum som ska fungera som en länk mellan privatpersoner och aktörer som kräver in pengar. Centret är unikt och står som modell för flera andra kommuner i landet.