Brist på ingenjörer oroar

Arbetslösheten för Sveriges ingenjörer minskar. På bara tre år har den halverats och Civilingenjörsförbundet tror inte att antalet ingenjörer som utbildas kommer att räcka för att täcka behovet om några år.

Johan Jorild på Rudbecksskolan i Örebro är en av de som funderar på att lindra bristen. 
Johan Jorilds framtidsplaner gläder Olle Dahlberg, arbetsmarknadsutredare på Civilingenjörsförbundet.
Ingenjörer behövs, men till landets högskolor minskar antalet sökande. Det verkar som om färre än tidigare vill bli ingenjör.