Förebyggande vård måste bli bättre

Hjärt och kärlsjukdomar med dödlig utgång är mer vanligt i Örebro län än på många andra håll i Sverige. Därför behöver den förebyggande vården bli bättre på att upptäcka högt blodtryck, en vanlig orsak till hjärtinfarkt och stroke.

En Göteborgsstudie pekar på att dödligheten inte minskar trots att sjukhusen är duktigare idag än tidigare på att ta hand om de som redan drabbats och kommer under vård.

Orsaken är just att man inte upptäckt det höga blodtrycket utan dör direkt vid första känning.

Hjärtspecialisten Britta Ryttberg känner väl till problematiken och menar att det är viktigt att ha sina värden under uppsikt.

Ett högt blodtryck är en av dom viktigaste indikatorerna på att man riskerar hjärt och kärlsjukdom, som faktiskt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Och blodtrycket går i dagens läge lätt att medicinera ner till lämpliga värden. Senaste åren har vården gjort nya bedömningar om riskvärden, idag tycker man inte att någon ska ligga över 140 genom 90 i blodtryck.

Enklast är många gånger att patienten själv ändra sina motion och kostvanor för att få bra värden, men den förebyggande vården måste bli bättre. Å landstinget har gjort en hel del utbildningar för att uppmärksamma läkare och annan vårdspersonal på hur viktigt det är att ha koll på blodtrycket, men ibland har personalbrist och stress lett till att man helt enkelt inte haft tid att ta fram blodtrycksmanchetten.

Vårdcentralerna kan också tänka annorlunda när man anställer sköterskor menar Britta Ryttberg.)