Risk för mindre pengar till äldre i Bredsjö

Två gamla donationsfonder i Hällefors kommun riskerar nu att skattebeläggas. Det är skatteverket som menar att Makarna Larssons donationsfond och Hanssons Donation borde betala både inkomstskatt och förmögenhetsskatt, något som Hällefors kommun protesterar mot.

I båda fallen vänder sig fonderna till boende i Hjulsjö och Bredsjö, och det är äldre personer där som kan få ekonomisk hjälp med bland annat läkarvård och snöskottning.
Nu menar alltså skatteverket att fonderna borde betala skatt, men Hällefors kommun har överklagat deras beslut till länsrätten.