Tågförbindelsen Oslo-Stockholm återinvigdes i dag

Under söndagen återinvigdes tågförbindelsen mellan Stockholm och Oslo.

Förbindelsen lades ned i början av 2005. I mitten av 2006 skrevs ett nytt avtal mellan bland annat SJ, norska NSB och Värmlandstrafiken.

Tåget mellan Oslo och Stockholm stannar bland annat i Degerfors som får två avgångar i vardera riktning på vardagar och en om dagen under helgerna.

Linjen öppnas igen på försök under tre år, därefter är det avgörande hur stor efterfrågan har varit.