Storsatsning på nya våtmarker

Nu ska det satsas mer på småvatten och våtmarker i Örebro län. Hittills har länsstyrelsens satsning på våtmarker, på initiativ av Jordbruksverket, resulterat i 250 hektar våtmarker. Det är framförallt kommuner och enskilda lantbrukare som har skapat våtmarker intill vattendrag.

Från och med 2007 ska en särskild satsning på småvatten ske. Målet är att 120 småvatten och ytterligare 250 hektar våtmarker ska skapas innan 2010. Satsningen på småvatten riktar sig till enskilda markägare såväl som kommuner och gäller mindre isolerade vattenhål, så som groddammar och gölar.  
Småvatten är bland annat viktiga för att groddjur, vattenlevande skalbaggar och andra småkryp och växter ska överleva.