Fortsatta restriktioner för gård i Degerfors

Det får som innan jul testades positivt för TSE på en gård utanför Degerfors led av den icke smittsamma varianten NOR 98. TSE är ett samlingsnamn för sjukdomar besläktade med galna ko-sjukan.

Trots resultatet kommer restriktionerna kring gården att finnas kvar. Restriktionerna innebär att djur inte får föras till eller från gården. Hur länge restriktionerna kommer att bli kvar är osäkert Jordbruksverket ser just nu över reglerna kring sjukdomen NOR 98.