Fler tågstopp i sydnärke

Tågen mellan Hallsberg och Laxå borde stanna i Östansjö, Vretstorp och Finnerödja. Det tycker kristdemokraternas riksdagskandidat Sven-Gunnar Persson.
Om passagerartågen stannade skulle samhällsaktiviteten i de tre orterna ökas kraftigt. Exempel från andra län visar att passagerartrafik med tåg främjar både bygden och de boendes framtid, enligt Sven Gunnar Persson.