C och Fp föreslår sänkt rösträttsålder

Sänk rösträttsåldern till sexton år, det föreslog flera partier vid Tullängsskolans valdebatt i Örebro.
Även om det idag är svårt att få ungdomar att engagera sig i partipolitiken, visade åtminstone eleverna på Tullängsskolan både intresse och förmåga att delta i den politiska debatten. I panelen satt lokala riksdagskandidater från samtliga partier och något förvånande visade det sig att både folkpartiets och centerns representant skulle kunna tänka sig att sänka rösträttsåldern till 16 år. Skolans aula var fylld av elever som i höst ska gå till valunorna för första gången.