Kö till Kulturskolan

Det är kö till kulturskolan i Örebro. Av de drygt tusen elever som sökte in till skolan i våras får var fjärde inte plats i undervisningen. Anledningen till att omkring trehundrafemtio elever inte får plats i den kommunala musikundervisningen är att lokalerna är för trånga och att skolans budget inte ger utrymme för att ansälla fler lärare.
Kulturskolans chef Krister Klingberg säger att kommunens politiker är medvetna om problemen och han tror att man tittar två tre år framåt i tiden, så ska åtminstone trångboddheten vara löst.