Folkpartistrid om läkarutbildning

Folkpartiets gruppledare i riksdagen, Johan Pehrsson från Örebro, håller inte med sin partiledare Lars Leijonborg om huruvida Örebro ska få en läkarutbildning eller ej. Lars Leijonborg, är tveksam till att utöka de orter i Sverige som utbildar läkare, medan Johan Pehrsson anser att det är nödvändigt.