Insamlade läkemedel ökar i Sverige men inte i Örebro

Förra året samlade Apoteket i Örebro län in cirka 29 ton överblivna läkemedel. Det är ungefär samma mängd som samlades in under 2005. I hela landet samlades drygt 913 ton överblivna läkemdel in under 2006, vilket är en ökning med 4 procent jämfört med 2005.

I Västerbotten ökade mängden insamlade läkemedel mest, med drygt 12 procent.
Insamlingen av överblivna läkemedel är i linje med riksdagens beslut om ”en giftfri miljö”.
Apoteket skickar överblivna läkemedel till förbränning under kontrollerade former så att medicinerna inte kommer ut i mark och vatten.