Regeringen vill att Örebroregionen är med och betalar tågtunnel i Stockholm

Nu har regeringen formellt gett i uppdrag till utredaren Carl Cederskiöld att undersöka om Mälardalsreginen, däribland delar av Örebro län, kan tänka sig att vara med och betala pendeltågstunneln Citybanan under Stockholm. Något som politiker i Örebro län inte tycker är någon bra idé.

Som SR Örebro berättat tidigare så blir tunneln för dyr, det fattas runt fem miljarder kronor till projektet och därför inleds nu förhandlingar med kommuner och landsting, bland annat i Mälardalen, om en medfinansiering. 
Senast den 30 mars ska förhandlingarna redovisas. 
Regeringens utredare föreslog före nyår att pendeltågstunneln Citybanan byggs för att lösa trängseln på spåren genom Stockholm. Trots tidigare tvekan till bygget, utreder nu regeringen om det går att få fram fler finansiärer till 16 miljardersprojektet.
I dag fattas runt fem miljarder, men en del går troligen att få fram genom nybyggen vid centralen i Stockholm.
Förhandlingsmannen Carl Cederschiöld:s uppgift blir att försöka förmå kommuner och landsting i mälardalsregionen och östra Götaland att vara med och betala så mycket som möjligt av de miljarder som för närvarande saknas.

Det är något som Länstrafiken vice ordförande, socialdemokraten Sören Larsson från Hallsberg motsätter sig. Han anser att kostnader för infrastruktur ska betalas av staten.