Arbetsplatssjukdomar minskar i Örebro län

Personer som drabbats av arbetsrelaterade sjukdomarna i Örebro län minskade med cirka 25% under åren 2004 till 2006. Däremot låg antalet arbetsplatsolyckor ungefär på samma nivå under 2006 som 2004.

Arbetsmiljöverket tror delvis att deras tillsyn mot tunga moment och skadliga arbetsställningar inom en rad brancher har haft betydelse för minskningen av arbetssjukdomar.
När det gäller antalet arbetplatsolyckor som ligger på en konstant nivå, tror Kenth Pettersson, som är generaldirektör för Arbetsmiljöverket, att det finns otillräckliga kunskaper om arbetsmiljöreglerna och att tidspress ligger bakom många olyckor.