Löntagarkonsult ska granska Talent Plastic i Nora

De 45 anställda på nedläggningshotade Talent Plastics i Nora hoppas att en löntagarkonsult som facket har anlitat ska kunna rädda kvar deras jobb. Enligt utredningschef Ola Asplund på Industrifacket Metall är det vanligt att företag missar viktiga faktorer in sin iver att lägga ner eller flytta verksamhet.

Ola Asplund på Industrifacket Metall har goda erfarenheter av löntagarkonsulter som kunnat stötta medlemmar vid nedskärningar och nedläggningar. För trots att konsulterna sällan får företagsledningar att helt ändra sina planer, får de anställda hjälp av ett proffs att lägga fram argument som annars kanske aldrig kommit fram, och oftast lyssnar cheferna.